رقابت‌های سخت بر سر کرسی‌های کنگره در آمریکا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رقابت‌های سخت بر سر کرسی‌های کنگره در آمریکا

دو روز دیگر، میلیونها آمریکایی پای صندوق های رای میروند تا ۴۳۵ نماینده مجلس و ۳۵ سناتور را به کنگره آمریکا بفرستند. در بعضی ایالت‌ها، رقابت‌ برای مقام فرمانداری هم در جریان است. بهمن کلباسی برای پوشش خبری این انتخابات به ایالت تگزاس رفته و از یکی از پر سر و صدا ترین و پر هزینه ترین رقابت‌های انتخاباتی بر سر یک کرسی مجلس سنا، گزارشی تهیه کرده است.