سیاست خارجی ترامپ و انتخابات با میان‌دوره‌ای کنگره
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سیاست خارجی ترامپ و انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره

دو روز بیشتر به انتخابات کنگره آمریکا باقی نمانده، هر چند که نام دونالد ترامپ روی برگه های رای نیست، اما بسیاری، این انتخابات را، یک همه پرسی درباره سیاست های او می دانند. اما در این میان، جایگاه سیاست خارجی دولت ترامپ، مثلا در قبال ایران کجاست؟ رای‌دهندگان آمریکایی تا چه حد، چنین موضوعاتی را در نظر می‌گیرند؟

هادی نیلی، خبرنگار ما در واشنگتن گزارش می‌دهد.