انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، همه پرسی برای ترامپ؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، همه پرسی برای ترامپ؟

در آمریکا انتخابات میان‌دوره‌ای در حال برگزاری است. انتخاباتی که تکلیف همه کرسی‌های مجلس نمایندگان و بیش از یک‌سوم کرسی‌های سنا را مشخص می کند. و هم‌چنین دو سوم فرمانداری‌ها را. انتخاباتی تعیین‌کننده در سطح محلی و ملی. با گذشت دو سال از ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، خیلی‌ها می گویند این انتخابات نوعی همه‌پرسی برای سنجش میزان موفقیت و محبوبیت اوست.

هادی نیلی گزارش می‌دهد.