چاره اسرائیلی‌ها برای بی‌ آبی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چاره اسرائیلی‌ها برای بی‌ آبی

در اسراییل سالها خشکسالی باعث شده تا سطح آب دو دریاچه مهم پایین برود. اسراییل تقریبا همه آب آشامیدنی مردم را با شیرین سازی آب دریای مدیترانه تامین می‌کند و حالا قصد دارد برای احیای این دریاچه ها آب شیرین شده مدتیرانه را به این دریاچه ها منتقل کنند.

سیاوش اردلان گزارش می دهد.