نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمرایکا؛ سندی بر دو پاره بودن کشور
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا؛ سندی بر دو پاره بودن کشور

دفتر انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در حالی تقریبا بسته شد که دموکرات‌ها پس از هشت سال اکثریت مجلس نمایندگان را به دست آوردند و جمهوریخواهان اکثریت خود را در سنا تقویت کردند. اما شاید بیش از اینکه چه احزابی دست بالا رو پیدا کردند، آنچه از این دوره در ذهن‌ها می ماند مشارکت بالای مردم و تنوع نژادی منتخبانه. از بومیان آمریکا گرفته تا مسلمانان و مهاجران همه جایی برای خود در مجالس قانون گذاری سراسری یا ایالتی پیدا کردند. یکی از آنان، آنا اسکمانی، یک آمریکایی ایرانی تبار است و صفیه وزیر، یک مهاجر افغان که حالا عضو مجلس ایالتی نیوهمپشر شده است. اما تا آنجا که به جنگ بین دو حزب اصلی آمریکا بر می گردد، دونالد ترامپ که حالا حزبش اکثریت مجلس نمایندگان را از دست داده، دقایقی پیش در سخنرانیش از دو حزب اصلی خواست با هم همکاری کنند، اما در عین حال هشدار داد که اگر دموکراتها در مجلس نمایندگان بخواهند در مورد او و نزدیکانش تحقیق کنند، جمهوریخواهان در سنا تلافی خواهند کرد.

کامبیز فتاحی گزارش می دهد.