لندن میزبان زنان نماینده پارلمان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

لندن میزبان زنان نماینده پارلمان

نمایندگان زن مجلس از کشورهای مختلف دنیا هفته گذشته در پارلمان بریتانیا گردهم آمدند تا درباره موضوعات و مسائل مختلف حوزه زنان تبادل نظر کنند. به گفته برگزار کنندگان این کنفرانس راه بسیاری تا برابری جنسیتی باقی مانده است و هدف کنفرانس هایی از این دست این است که به زنان احساس قدرت دهد تا آنها بتوانند در حوزه های مختلف حضور یابند. در این کنفرانس نمایندگان زن مجلس از کشورهای آسیایی، اروپایی، آفریقایی و آمریکایی حضور داشتند.

نیکی محجوب گزارش می‌دهد.