آغاز محاکمه ال چاپو در آمریکا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آغاز محاکمه ال چاپو در آمریکا

دیروز نگاه خیلی‌ها به محله بروکلین نیویورک بود، جایی که پس از ماه‌ها انتظار، اولین جلسه محاکمه رهبر یکی از بزرگترین شبکه های قاچاق مواد مخدر جهان برگزار شد. خواکین گوزمن، مشهور به ال چاپو، دو سال پیش از مکزیک به آمریکا مسترد شد. جلسه دیروز دادگاه، با کمی تاخیر شروع شد.

نیک برایانت گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط