مصر؛ جلوگیری از اخبار جعلی یا آزادی بیان؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مصر؛ جلوگیری از اخبار جعلی یا آزادی بیان؟

در مصر، نگرانی ها از محدودیت آزادی بیان روز به روز بیشتر می شود. در چند ماه گذشته شماری از خبرنگاران و فعالان مصری، به اتهام انتشار خبرهایی که حکومت می گوید جعلی بوده اند، بازداشت شده اند. انتشار اخبار جعلی بر اساس قوانین مصر جرم است. اما فعالان حقوق بشر می گویند این قانون، که پنج ماه پیش اجرا شد، جلوی ابراز نظر و بیان عقیده آزاد را می گیرد.

سالی نبیل گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط