فقط ۳۸ درصد مردم دنیا به توالت بهداشتی دسترسی دارند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فقط ۳۸ درصد مردم دنیا به توالت بهداشتی دسترسی دارند

امروز روز جهانی توالت است. کسانی که فکر می‌کنند چنین روزی اسباب خنده است، اقلیت خوش شانسی در دنیا هستند که به مستراح سالم و مناسب دسترسی دارند. این آمار، جدا از آن یک میلیارد نفریست که هنوز به فضایی محصور به عنوان مستراح دسترسی ندارند. سازمان ملل خوستار حل این معضل تا ده سال آینده شده اما تحقق این هدف در عمل دشوار است.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط