یک بریتانیایی در امارات به جرم جاسوسی به حبس ابد محکوم شد

متیو هجز حق نشر عکس EPA

دادگاهی در امارات متحده عربی یک شهروند بریتانیایی را به جرم جاسوسی به حبس ابد محکوم کرده است.

آقای هجز دانشجوی دکترا در دانشگاه دورهام انگلستان بوده است.

حوزه پژوهش او شامل مطالعات جنگ، صنایع دفاع و سیاست خاورمیانه بوده است.

جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا، حکم دادگاه برای متیو هجز را "ناامیدکننده" خوانده است.

متیو هجز چند ماه پیش در فرودگاه ابوظبی بازداشت شد و به مدت شش هفته بدون دسترسی به وکیل یا خدمات کنسولی بازجویی و در سلول انفرادی نگهداری شد.

گزارش شده که او در بازداشت ناچار به امضای اعترافاتی شده که به زبان عربی نوشته شده بود، آقای هجز عربی بلد نیست.

همچنین گفته می‌شود که زندانبانان به او داروهایی مثل زاناکس، والیوم و ریتالین داده‌اند.

گفته شده که دادگاه آقای هجز حدود پنج دقیقه طول کشیده است.

دانیلا تجادا، همسر متیو هجز، خواهان آن شده است که دولت بریتانیا اقدامی جدی برای نجات او انجام دهد.