گزارش‌ها از آمار هولناک مرگ کودکان در یمن
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارش‌ها از آمار هولناک مرگ کودکان در یمن

جنگ یمن به مرحله‌ای سخت و فرساینده رسیده و در این پیچیدگی، میلیون‌ها یمنی در آستانه قحطی، ذره ذره جانشان فرسوده می‌شود. هر ده دقیقه یک کودک در یمن می‌میرد اما چشم‌اندازی روشن برای پایان این منازعه که بازی‌گردانانش فقط خود یمنی‌ها نیستند، وجود ندارد.

شبنم شعبانی گزارش می‌دهد. با این هشدار که تصاویر گزارش ممکن است برای بعضی دلخراش باشد.

موضوعات مرتبط