واکنش‌ها در آمریکا به پافشاری ترامپ بر حمایت از عربستان سعودی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

واکنش‌ها در آمریکا به پافشاری ترامپ بر حمایت از عربستان سعودی

از سناتورهای کنگره آمریکا تا بخشی از مردم ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا توانست با یک بیانیه یک صفحه ای صدای خیلی‌ها را درآورد. رئیس جمهوری آمریکا دیشب بیانیه ای منتشر کرد تا بگوید نظر کشورش درباره پرونده قتل جمال قاشقجی چیست. در این بیانیه شش بار به ایران اشاره کرد و فعالیتهای به گفته او خطرناکش... و در پایان هم گفت صرف‌نظر از اینکه چه کسی دستور قتل آقای خاشقجی، را داده، آمریکا "شریک دربست" حکومت عربستان باقی می ماند. هر دو جنبه حرفهایش واکنش زیادی داشت. عده زیادی از ایرانی ها ناراحتند و می گویند آنها را تروریست خوانده و در آمریکا منتقدانش عصبانی اند که این چنین پشت عربستان ایستاده است.

بهمن کلباسی گزارش می‌دهد.