برج پیزا به جای کج‌تر شدن، صاف‌تر شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برج پیزا به جای کج‌تر شدن، صاف‌تر شد

۱۷ سال پس از شروع مرمت برج پیزا، حالا مهندسان می گویند که تلاش‌هایشان برای جلوگیری از خم شدن بیشتر این برج، نتیجه داده است. روند کج شدن این برج قرون وسطایی از همان ابتدای ساختش، حدود هشتصد سال پیش، شروع شده بود. اما محاسبات اخیر نشان داده که حالا این برج حدود ۴ سانتیمتر صافتر شده است.

کرولاین ریگبی گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط