پلیس بریتانیا: حمله سالزبری می‌توانست هزاران نفر را بکشد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پلیس بریتانیا: حمله سالزبری می‌توانست هزاران نفر را بکشد

پلیس بریتانیا می گوید سمی که چند ماه پیش باعث مسموم شدن یک مامور اطلاعاتی سابق روسیه در بریتانیا شد، می توانست هزاران نفر را بکشد. کارآگاه مسئول تحقیقات در این پرونده گفته، این سم اعصاب در یک شیشه ی عطر ریخته شده بود. برنامه پانورامای بی بی سی، با افسر پلیسی صحبت کرده که بعد از تماس با این سم، زندگی اش دگرگون شد. خلاصه ای از این مستند، جین کوربین تهیه کرده است.