کارگران 'فراموش شده' تایلندی در اسرائیل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کارگران 'فراموش شده' تایلندی در اسرائیل

بیست و پنج هزار کارگر تایلندی، که در چهارچوب یک برنامه مشترک، میان دولتهای تایلند و اسرائیل، به این کشور مهاجرت کرده اند، نقش مهمی در کشاورزی اسرائیل دارند. اما این کارگران، در اقامت گاه های نا سالم زندگی می کنند و حتی برای برگشت به کشورشان پولی ندارند. اما بدتر از آن این که، ده ها نفر از این کارگران به دلائلی که هنوز مشخص نیست جان خود را ازدست داده اند. گزارش اختصاصی ایساریا پِرِی-تون-گیام که حاصل یک سال تحقیق بی بی سی تایلندی درباره وضع این کارگران است.