پاریس در تصرف معترضان زردپوش
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پاریس در تصرف معترضان زردپوش

در ادامه اعتراض‌های خیابانی در فرانسه، هزاران نفر در پاریس با پلیس درگیر شدند. در گوشه و کنار کشور هم تظاهرکنندگان رفت و آمدهای جاده ای را مختل کرده اند. دستکم ۴۷ نفر در پاریس دستگیر شده اند. اعتراض اصلی آنها به بالا رفتن قیمت بنزین و گازوئیل است. دولت فرانسه می خواهد مصرف سوخت های فسیلی را کاهش دهد و مردم را تشویق کند که خودروهای الکتریکی بخرند.

سیاوش اردلان گزارش می دهد

موضوعات مرتبط