تایید توافق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تایید توافق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

بیست و هفت رهبر اروپایی بر سر سندی توافق کرده اند که طلاقنامه ای چند صد صفحه ای است، میان اتحادیه اروپا و بریتانیا. ژان کلود یونکر رییس کمسیون اروپا می گوید نمی توانیم این جدایی را با پیاله ای شراب جشن بگیریم، اگرچه تاکید کرد که این توافق تنها توافق قابل قبول است. ولی هنوز تا قطعی شدن پایانی تلخ میان بریتانیا و اتحادیه اروپا راهی دراز مانده است. سند خروج از اتحادیه اروپا باید در پارلمان اروپا و مجلس بریتانیا تصویب شود. نه تنها احزاب مخالف بلکه شماری از نمایندگان حزب حاکم در کاخ وست مینستر در لندن هم با این سند همراه نیستند. اعتبار بریتانیا و آینده اروپا در بوته آزمایشی دیگر.

بهرنگ تاج‌دین گزارش می‌دهد.