هفت دقیقه وحشت: ناسا چشم انتظار فرود ایمن کاوشگر مریخ
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هفت دقیقه وحشت: ناسا چشم انتظار فرود ایمن کاوشگر مریخ

پس از سفری شش ماهه، کاوشگر ناسا قرار است تا ساعاتی دیگر در مریخ فرود آید؛ کاری که پیش از این، بارها شکست خورده است. این کاوشگر قرار است از اسرار درون مریخ برای ما بگوید و نشان دهد که این سیاه سرخ چگونه طی میلیاردها سال تکامل یافته.

ویکتوریا گیل گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط