ونکوور؛ پایتخت تن‌فروشی و اعتیاد آمریکا شمالی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مستند فنتانیل ۳: محله‌ای کوچک در ونکوور؛ کانون اعتیاد و تن‌فروشی در آمریکاشمالی

محله‌ای کوچک در مرکز شرقی شهر ونکوور کانادا، لقب کانون اعتیاد و تن فروشی در آمریکای شمالی را به خود اختصاص داده است.

از زمان آغاز اپیدمی بیش مصرفی در کانادا و آمریکا این محله یکی از بیشترین سرانه‌های مرگ و میر ناشی از اوردوز در جهان را داشته است.

فقط در سال گذشته، ۵ هزار و ۲۰۰ اوردوز در این محله روی داده که حدود ۱۸۰ مورد از آنها موجب مرگ مصرف‌کنندگان مواد شده است.

در قسمت سوم مجموعه فنتانیل، امیرپیام به سراغ شهردار ونکوور و یکی از ساکنان قدیمی این محله رفته تا از نزدیک راه‌حل‌ها و مشکلات این محله را بررسی کند.

قسمت‌های قبلی مجموعه فنتانیل را اینجا ببینید:

مجموعه فنتانیل 2: مخدری که محاسبات پلیس با را بر هم زده

مجموعه فنتانیل ۱: سازمان ملل نسبت به آغاز اپیدمی سوءمصرف فنتانیل و ترامادول هشدار داد