روزانه 137 زن در جهان به دست نزدیکان یا بستگانشان کشته می شوند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روزانه ۱۳۷ زن در جهان به دست نزدیکان یا بستگانشان کشته می شوند

آمار سازمان ملل متحد نشان می دهد که روزانه ۱۳۷ زن در سراسر دنیا به دست نزدیکان یا بستگانشان کشته می شوند. پارسال، شمار زنانی که این گونه جان خود را از دست دادند، ۸۷ هزار نفر بود. اغلب این قتل ها، در آفریقا و آمریکای لایتن رخ می دهد. از بینشان، السالوادور بدترین رتبه را دارد.

پاتریسیا سولباران گزارش می‌دهد.