تاریخ را همیشه فاتحان نمی‌نویسند: روایتی از دو قربانی جنگ
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تاریخ را همیشه فاتحان نمی‌نویسند: روایتی از دو قربانی جنگ

در صد سال گذشته، داستان هزاران سرباز جنگ‌های جهانی اول و دوم و ده ها جنگ کوچک و بزرگ در کتاب های تاریخی ثبت شده اند. اما کمتر نامی از آنانی برده می شود که در جنگ نقشی نداشتند و تنها قربانی جنگ بودند.

گزارش ژیار گل درباره یکی از قربانیان آلمانی جنگ جهانی دوم است و سرباز آمریکایی‌ای، که احتمالا باعث مرگ او شده بود.

موضوعات مرتبط