هشدار سازمان جهانی هواشناسی در مورد تغییرات اقلیمی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هشدار سازمان جهانی هواشناسی در مورد تغییرات اقلیمی

یک هشدار تازه و تکان دهنده، این بار از طرف سازمان جهانی هواشناسی درباره خطرات گرم تر شدن زمین و تغیر اقلیم منتشر شد. در این گزارش هزینه انسانی و اقتصادی گرمایش زمین شرح داده شده است. گزارش امروز در آستانه اجلاس جهانی مقابله با تغییر اقلیم و مخالفت پر سر و صدای چند دولت خاص علیه این تلاش های منتشر می شود.

سیاوش اردلان گزارش می دهد