نان درآوردن از زباله‌های الکترونیکی خطرناک در توگو
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نان درآوردن از زباله‌های الکترونیکی خطرناک در توگو

پیشرفت تکنولوژی، باعث شده که دائم به دنبال به روز کردن وسایل الکترونیکی خود باشیم. اما وقتی گوشی تلفن، لپ تاپ یا تلویزیون جدید می خریم، وسایل قدیمی کجا می روند؟ توگو یکی از مقاصد زباله های الکترونیکی در جهان است. زباله هایی که این روزها برخی مبتکران جوان از راه بازیافت آنها، کسب و کاری تازه برای خود ایجاد کرده اند.

وی هیگا موا اورا گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط