9 ماه بدنم را در اختیار کسانی میگذارم که هرگز نمیتوانند بچه دار شوند.
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

۹ ماه بدنم را در اختیار کسانی می‌گذارم که هرگز نمی‌توانند بچه دار شوند.

بعضی ها هم معتقد هستند بدون دریافت هیچ مبلغی و بدون قرارداد باید به خانواده‌هایی که نمیتوانند فرزند داشته باشند کمک کنند. زنانی که این کار را خدمت به اجتماع می دانند. کانادا از کشورهایی است که دستمزدی برای رحم جایگزین پرداخت نمی‌شود و تنها خرج زندگی در نه ماه بارداری به آنها پرداخت می شود. مراکزی برای حمایت روانی از این زنان در کانادا وجود دارد که این زنان را دور هم جمع می کند تا تجربه هایشان را در اختیار یکدیگر قرار دهند.