معضل زغال سنگ؛ حفظ منبع در‌آمد یا حذف منشاء آلودگی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

معضل زغال سنگ؛ حفظ منبع در‌آمد یا حذف منشاء آلودگی

گفتگوهای جهانی برای مقابله با گرمتر شدن زمین، از امروز در لهستان شروع شده است. در این مذاکرات، اهداف تعیین شده در توافق پاریس برای کاستن از تولید گازهای آلاینده پیگیری می شود. دانشمندان می گویند تولید گازهای گلخانه ای تا سال ۲۰۳۰ میلادی - یعنی دوازده سال دیگر - باید ۴۵ درصد کمتر شود. یکی از بزرگترین منابع آلاینده هوا، زغال سنگ است. لهستان که میزبان مذاکرات است، خود بیش از هر کشور دیگر اتحادیه اروپا زغال سنگ تولید می کند! گزارش دیوید شوکمن را ببینیم