اپیدمی سرطان ریه در هند به خاطر آلودگی هوا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اپیدمی سرطان ریه در هند به خاطر آلودگی هوا

پزشکان هندی درباره گسترش سرطان ریه هشدار داده اند. به گفته آنها، آلودگی شدید هوا باعث گسترش این بیماری شده است. تحقیقات نشان داده که در 25 سال گذشته، شمار مبتلایان در دهلی حدود پنجاه درصد افزایش یافته و این بیماری در میان جوانان و کسانی که هرگز سیگار نکشیده اند هم شایع شده است.

اندرو پلانت گزارش می دهد.