مذاکرات صلح یمن در استکهلم
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مذاکرات صلح یمن در استکهلم

مارتین گریفیتس، نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن گفته امیدوار است مذاکراتی که در استکهلم آغاز شده، برای مردم یمن پیام آور صلح باشد. این اولین بار در دو سال گذشته است که نمایندگان دولت و مخالفان حوثی گفتگو می کنند. آقای گریفیتس گفته موافقت نامه تبادل اسرا میان دو طرف، خانواده های زیادی را دوباره به هم رسانده است. او به هر دو طرف هشدار داده که سرنوشت یمن در دست آن هاست.

شبنم شعبانی گزارش می دهد.