این زن در ایران از پوشیدن حجاب خودداری کرد. این داستان اوست
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

این داستان زنی است که از پوشیدن روسری در ایران خودداری کرد.

شاپرک شجری‌زاده می گوید او یک زن خانه دار عادی بود که یک روز تصمیم گرفت به جمع زنانی بپیوندد که عکسهای بی حجاب خود در فضای عمومی را در اعتراض به حجاب اجباری در شبکه های اجتماعی منتشر می کردند. شاپرک دستگیر شد و مجبور شد ایران را ترک کند در حالیکه خانواده او در ایران ماندند.