کشمکش بر سر کشتی‌های نجات در مدیترانه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کشمکش بر سر کشتی‌های نجات در مدیترانه

ماتئو سلوینی، وزیر کشور ایتالیا می گوید توقف نجات پناهجویان از سوی سازمان‌های فعال در زمینه حقوق بشر، می‌تواند منجر به کاهش شمار افرادی شود که تلاش می کنند از مسیر پرخطر مدیترانه به اروپا برسند. در مقابل، سازمان پزشکان بدون مرز، ایتالیا و دیگر دولت‌های اروپایی را سرزنش کرده و می گوید توقف فعالیت کشتی های نجات، میتواند سبب مرگ افراد بیگناه شود.

سوفی لانگ گزارش می‌دهد.