تلاش دولت فرانسه برای مهار اعتراض‌ها
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش دولت فرانسه برای مهار اعتراض‌ها

فرانسه، چهارمین آخر هفته اعتراضی را پشت سر می گذارد. دیروز و دیشب، معترضان معروف به جلیقه زردها بار دیگر در پاریس و شماری از شهرهای دیگر به خیابان آمدند و در نقاطی کار به خشونت و درگیری با پلیس کشید. بیش از صد نفر زخمی شدند و پلیس حدود ۱۷۰۰ نفر را بازداشت کرد. ادوار فیلیپ، نخست وزیر، گفته وحدت ملی را به فرانسه برمی گرداند.

آیدین صالحی گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط