مجلس ژاپن تصویب کرد: ویزای کار برای خارجی‌ها
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مجلس ژاپن تصویب کرد: ویزای کار برای خارجی‌ها

مجلس ژاپن قانون جنجالی را تصویب کرده که بر اساس آن، از سال آینده به صدها هزار خارجی امکان ورود به بازار کار این کشور داده می‌شود. این قانون با هدف مقابله با بخشی از کمبود نیروی کار در این کشور انجام خواهد داد و اتباع خارجی- در صورت داشتن شرایط مورد نیاز- می توانند در بخش‌های ساختمان‌سازی، کشاورزی و پرستاری مشغول کار شوند.

مسعود آذر گزارش می‌دهد.