نشست سران شورای همکاری خلیج فارس
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نشست سران شورای همکاری خلیج فارس

بحرین به خاطرعدم شرکت امیر قطر در شورای همکاری خلیج فارس از این کشور انتقاد کرده است. شیخ خالد بن احمد آل خلیفه، وزیر خارجه بحرین در توئیتی نوشته امیر قطر می‌بایست خواسته‌های منصفانه را می‌پذیرفت و در نشست شرکت می‌کرد. سلطان المریخی، وزیر خارجه قطر به عنوان سرپرست هیات نمایندگی این کشور در نشست شورای همکاری خلیج فارس شرکت کرده است. نشست شورای همکاری خلیج فارس امروز در ریاض برگزار می‌شود.