در جنگ نابینا شد حالا لیگ مشت زنی راه می‌اندازد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

در جنگ نابینا شد حالا لیگ مشت زنی راه می‌اندازد

پل جیکوبس در سال ۲۰۰۹ سرباز ارتش بریتانیا در افغانستان بود. او در یکی از گشت زنی‌هایش، در اثر یک انفجار بینایی اش را از دست داد. پل که آن زمان ۱۹ سال داشت، حالا ۲۹ ساله است. او اخیرا برای اولین بار وارد رینگ مسابقه مشت زنی شده و می‌گوید: بوکس به او کمک کرده تا بتواند بر آسیب های روانی ناشی از آن حادثه غلبه کند . پل حالا میخواهد لیگ مشت زنی ویژه نابینایان راه بیاندازد.