24 ساعتی که نخست وزیری ترزا می را تکان داد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

۲۴ ساعتی که نخست وزیری ترزا می را تکان داد

نخست‌وزیر بریتانیا تأیید کرد که پیش از دور بعدی انتخابات پارلمانی بریتانیا، که قرار است سه سال و نیم دیگر برگزار شود، از مقامش کناره‌گیری می‌کند. ترزا می امروز به بروکسل رفته بود تا با رهبران اتحادیه اروپا درباره توافقنامه خروج این کشور از اتحادیه اروپا، معروف به برگزیت، صحبت کند. خانم می به دنبال گرفتن امتیازهایی است تا بتواند این توافق را به تصویب مجلس بریتانیا برساند.

بهرنگ تاج‌دین گزارش می‌دهد.