پنجمین هفته اعتراض‌ها در فرانسه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پنجمین هفته اعتراض‌ها در فرانسه

شمار معترضانی که امروز به خیابان‌های فرانسه آمدند ازهفته‌های پیش کمتر بود. پلیس فرانسه شمار آنها را حدود سی و سه هزار نفر تخمین زده که حدود یک چهارم هفته گذشته است. با این حال آنها در مواردی با پلیس درگیر شدند و نیروهای امنیتی ده ها نفر را بازداشت کرده اند. جلیقه زردها در ابتدا در مخالفت با افزایش مالیات و قیمت سوخت به خیابانها آمدند اما خواسته های آنها به مرور بیشتر شد.

فیروزه اکبریان گزارش می دهد.