نخست‌وزیر بریتانیا: همه‌پرسی دوباره باعث افزایش شکاف و تفرقه می‌شود
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نخست‌وزیر بریتانیا: همه‌پرسی دوباره باعث افزایش شکاف و تفرقه می‌شود

در بریتانیا هیچ نشانه ای از حل بحران خروج این کشور از اتحادیه اروپا - موسوم به برگزیت - به چشم نمی خورد. ترزا می نخست وزیر قرار است امروز در پارلمان بگوید که برگزاری رفراندوم دوم هم نمی تواند این بحران را حل کند. طرفداران برگزیت در همین حال می گویند خروج این کشور بدون توافق در مورد روابط آینده بریتانیا و اتحادیه اروپا برای آنها قابل قبول است و مشکلی ایجاد نخواهد کرد- چیزی که بخش خصوصی می گوید برای کشور فاجعه بار خواهد بود.

کسری ناجی گزارش می دهد.