"غزه ممکن است تا دو سال دیگر غیر‌قابل سکونت شود"
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

"غزه ممکن است تا دو سال دیگر غیر‌قابل سکونت شود"

شرایط زندگی دو میلیون نفر در غزه روز به روز سخت‌تر می‌شود و ساکنان این منطقه، هر روز فقیرتر می شوند. اقتصاد غزه پس از محاصره از سوی اسراییل و مصر بشدت آسیب دیده است. پس از آنکه حماس یک دهه پیش کنترل کامل غزه را برعهده گرفت، این محاصره تنگ‌تر شد. حماس در فهرست گروه‌های تروریستی اسراییل، آمریکا و دیگر قدرتهای جهانی قرار دارد. میشل (مشعل) حسین نگاهی داشته به زندگی یک خانواده در غزه.