هک مکاتبات دیپلماتیک اتحادیه اروپا به مدت سه سال
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هک مکاتبات دیپلماتیک اتحادیه اروپا به مدت سه سال

روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که مکاتبات دیپلماتیک اتحادیه اروپا به مدت سه سال هک شده بوده است. یک شرکت امنیت آنلاین گفته در این مدت هکرها به هزاران ایمیل و اطلاعات محرمانه دسترسی داشته اند. مقام های اروپایی اما ادعای درز اطلاعات محرمانه را رد کرده‌اند. کارشناسان می گویند، پیشتر، ارتش چین، از همین شیوه برای حملات سایبری استفاده کرده بوده.

ژیار گل گزارش می‌دهد.