آلمان مرز‌هایش را بر روی مهاجران غیر اروپایی باز می‌کند؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آلمان مرز‌هایش را بر روی مهاجران غیر اروپایی باز می‌کند؟

دولت آلمان قوانینی را تصویب کرد که به نیروهای کار متخصص اجازه می دهد، راحت تر به این کشور بیایند، پناهجویانی که با تقاضای پناهندگی ‌شان مخالفت شده هم بتوانند در آلمان زندگی و کار کنند. بازار کار آلمان با کمبود شدید نیروی کار رو به روست و صاحبان کسب و کار، مدتها است خواهان تسهیل جذب متخصصان خارجی هستند. این قانون، برای اجرایی شدن باید به تصویب پارلمان آلمان برسد.

سیاوش اردلان گزارش می دهد.