آمریکا می‌گوید از سوریه بیرون می‌رود؛ کرد‌ها نگران جان گرفتن داعش‌اند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آمریکا می‌گوید از سوریه بیرون می‌رود؛ کرد‌ها نگران جان گرفتن داعش‌اند

دونالد ترامپ، از تصمیمش برای خارج کردن سربازان آمریکایی از سوریه دفاع کرده است. رئیس جمهوری آمریکا گفته، داعش دشمن منطقه ای «ایران، روسیه و سوریه» است و «آن‌ها» خودشان باید با این گروه مقابله کنند. این تصمیم، انتقاد شماری از مقام‌های آمریکایی و همینطور متحدان خارجی واشنگتن را در پی داشته است. آن‌ها می گویند خروج نیروهای آمریکا باعث جان گرفتن داعش و تضعیف نیروهای کرد می شود.

ژیار گل گزارش می دهد.