آغاز به کار رییس‌جمهوری راست‌گرای برزیل با وعده رفع تبعیض و فساد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آغاز به کار رییس‌جمهوری راست‌گرای برزیل با وعده رفع تبعیض و فساد

دیروز مراسم سوگند رییس جمهوری برزیل در بریزیلیا پایتخت این کشور بر گزار شد. ژائیر بولسونارو، افسر سابق ارتش با پیروی از روشهای دونالد ترامپ توانست در انتخابات ریاست جمهوری برزیل نامزد چپگرا را شکست دهد. او در این مراسم وعده داد که کشوری به دور از تبعیض و تفرقه بسازد. او به نژادپرستی، همجنس‌گراستیزی و زن‌ستیزی متهم است.

ژیار گل گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط