ژاپن و مشکل پیر‌سالی؛ روستای ویژه 70 ساله‌ها به بالا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ژاپن و مشکل پیر‌سالی؛ روستای ویژه ۷۰ ساله‌ها به بالا

بیش از یک پنجم جمعیت ژاپن را افراد بالای ۷۰ سال تشکیل می دهند. در برخی از مناطق این کشور این رقم حتی از این هم بیشتر است. بی بی سی به یکی از روستاهای ژاپن سر زده که تقریبا همه ساکنانش، مسن هستند.

موضوعات مرتبط