دوام داعش در دیرالزور سوریه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دوام داعش در دیرالزور سوریه

رئیس جمهوری آمریکا می گوید سوریه فقط خاک و خون است. دونالد ترامپ این تعبیر را در دفاع از تصمیمش برای خروج نیروهای آمریکایی از سوریه به کار برده است. شبه نظامیان کرد و عرب موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه که با گروه داعش در سوریه می جنگند این تصمیم آقای ترامپ را فاجعه بار خوانده اند. به گفته آنها، این اقدام ممکن است باعث شود که داعش دوباره جان بگیرد.

کوانتین سامرویل خبرنگار بی بی سی، از درگیری های اخیر با داعش در هجین، واقع در استان دیرالزور سوریه گزارش می دهد.