بازگشت جوانترین زن کنگره آمریکا به سر خط خبر‌ها
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بازگشت جوانترین زن کنگره آمریکا به سر خط خبر‌ها

جوانترین نماینده زن کنگره آمریکا، بار دیگر سر زبان‌ها افتاده است. تنها یک روز پیش از آنکه الکساندریا اوکاسیو کورتز در کنگره سوگند بخورد، عده‌ای تلاش کردند با انتشار ویدیویی از رقصش در دوران دانشجویی، بدنامش کنند. اما این تلاش‌ها نتیجه عکس داد.

لورا وستبروک خبرنگار بی بی سی گزارش می‌دهد.