جدایی رسمی کلیسای ارتودکس اوکراین از کلیسای روسیه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جدایی رسمی کلیسای ارتودکس اوکراین از کلیسای روسیه

کلیسای ارتودکس اوکراین، استقلالش را از کلیسای ارتدوکس روسیه جشن گرفته است. دیروز در استانبول، سراسقف جهانی قسطنطنیه، با امضای فرمانی، جدایی کلیسای اوکراین را پایان یک بی عدالتی چندصد ساله توصیف کرد. کسری ناجی در گزارشی می گوید، انشعاب کلیساس اورتدکس، بعد از تقریبا هفتصد سال، تنش بین روسیه و اوکراین را ممکن است افزایش دهد.