قانون جدید عربستان برای مطلع کردن زنان از حکم طلاق با پیامک
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

قانون جدید عربستان برای مطلع کردن زنان از حکم طلاق با پیامک

عربستان سعودی از امروز قانونی را به اجرا گذاشته که بر اساس آن دادگاه باید دست‌کم به وسیله پیامک به زنان طلاقشان را اطلاع دهد. تا پیش از این ممکن بود، زنی غیابی طلاق داده شود، بدون این که تا مدت‌ها از آن آگاه باشد.

شبنم شعبانی گزارش می‌دهد.