مامایی در هیمالیا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مامایی در هیمالیا

کمتر از نصف زنان در پاکستان به ماما دسترسی دارند. در مناطق کوهستانی هیمالیا زنان بدون کمک پزشک زایمان می کنند. زنانی که در میان هیمالیایی‌ها به زنان خارق العاده معروف هستند. شهربانو یکی از زنانی است که می خواهد این جای خالی را پر کند و مامایی یاد بگیرد. این داستان شهربانو از زبان خودش است.