آرایشگر اسب‌ها
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آرایشگر اسب‌ها

شاید شما درباره پیرایش اسب‌ها چیزهایی شنیده باشید، اما آرایش موی بدن اسب ها چه طور؟ این کاری است که یک آرایشگر در شمال انگلستان به آن مشغول است. مهارت ملودی هیمز در خلق تصاویر مختلف روی بدن اسب‌ها باعث شده او شهرتی جهانی کسب کند.

ایان هازلم گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط