ناوهواپیما بر آمریکا در نزدیکی آبهای سوریه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ناو هواپیما‌بر آمریکا در نزدیکی آبهای سوریه

اعلام تصمیم رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر خروج نیروهای این کشور از سوریه، مانع از ادامه حضور ناوهای جنگی این کشور در منطقه و ادامه عملیات پشتیبانی جنگنده های مستقر روی ناو هواپیمابر نشده است. چارلی دگاتا، خبرنگار سی بی اس از روی ناو هواپیمابر جان استنیس در نزدیکی آبهای سوریه این گزارش می‌دهد.