شکایت از شرکت نفتی اگزان؛ می‌دانست و نگفت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شکایت از شرکت نفتی اگزان؛ می‌دانست و نگفت

دادگاه عالی آمریکا به یک شرکت نفتی دستور داده که اسناد داخلی‌اش، مربوط به ده‌ها سال پیش را منتشر کند. هدف از این حکم، آن است که مشخص شود شرکت نفتی اگزان موبیل، تا چه حد از تاثیر مصرف نفت و گاز بر گرمتر شدن زمین خبر داشته و چه میزان از یافته های خود را از افکار عمومی و سهامدارانش پنهان می‌کرده است.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.